فروش لایسنس Microsoft OfficeوWindows 10وWindows ServerوVisioوSQL Server

فروش لایسنس Microsoft OfficeوWindows 10وWindows ServerوVisioوSQL Server

 

[ 550.000 تومان ] Microsoft Office: Office Professional Plus 2019 10pc

[ 180.000 تومان ]              Project Professional 2019 2pc

[ 150.000 تومان ]                 Visio Professional 2019 1pc

[ 180.000 تومان ]            SQL Server 2017 Standard 2pc

[ 180.000 تومان ]                       Enterprise Mobility Suite

[ 180.000 تومان ]                      Microsoft Dynamics 365


 

[ 270.000 تومان ]     Windows 10:Windows 10 Home retail 5pc

[ 270.000 تومان ]                Windows 10 Professional retail 5pc

[ 540.000 تومان ]              Windows 10 Professional retail 50pc

[ 140.000 تومان ]                             Windows 10 Enterprise MAK

 [ 140.000 تومان ]                  Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

[ 140.000 تومان ]                  Windows 10 Enterprise LTSC 2019


[ 180.000 تومان ]                                  Windows 7 Professional

 [ 180.000 تومان ]                                 Windows 7 Home Bacsic

[ 180.000 تومان ]                         Windows 7 Home Bacsic SP1

[ 180.000 تومان ]                             Windows 7 Home Premium

[ 180.000 تومان ]                     Windows 7 Home Premium SP1

 [ 180.000 تومان ]                                          Windows 7 Ultimate

 [ 180.000 تومان ]                                  Windows 7 Ultimate SP1


 

[ 140.000 تومان ]    Windows Server 2012 Remote Desktop Services user connections (50)

[ 140.000 تومان ] Windows Server 2012 Remote Desktop Services device connections(50)

[ 140.000 تومان ]     Windows Server 2016 Remote Desktop Services user connections(50)

[ 140.000 تومان ] Windows Server 2016 Remote Desktop Services device connections(50)

[ 140.000 تومان ]     Windows Server 2019 Remote Desktop Services user connections(50)

[ 140.000 تومان ] Windows Server 2019 Remote Desktop Services device connections(50)

راههای تماس و خرید

برای تماس و خرید می توانید از روش های زیر در تماس باشید


ایمیل : mailto:[email protected]

پیامک و تماس: 09357824294

ارتباط از طریق تلگرام : @hubunit

ارتباط از طریق واتس آپ : Click to chat

ما در طول شبانه روز و نهایتا به فاصله دو ساعت پاسخ گوی شما در ایمیل و تلگرام خواهیم بود . پس چنانچه شماره تماس به هر دلیلی پاسخ داده نشد از ایمیل و یا تلگرام استفاده کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X
از برقراری تماس با شما خرسندیم برای ارتباط آنلاین می توانید یک حالت را انتخاب کنید www.642.ir
خوش آمدید
wpChatIcon