افتتاح حساب پی پال از آمریکا و تایلند و ویتنام و فیلیپین – ورفای شده با حساب بانکی + مدارک

انجام کلیه خدمات امنیت وردپرس

خدماتی که برای امنیت سایت وردپرسی شما انجام خواهد شد به شرح زیر است:

Best WordPress Security

 • Secure your admin panel.
 • Hide your Admin URL.
 • Hide your WordPress Theme
 • Save you from Brute Force attacks.
 • Hide Directories for your site so none could check what files you have in Cpanel.
 • Disable file editing without permission so virus codes can’t be injected.
 • Prevent Content Theft
 • Content-Security-Policy
 • X-Frame-Options
 • Referrer-Policy
 • X-XSS-Protection
 • Strict-Transport-Security
 • Disable XML-RPC
 • Hide WordPress Version
 • Disable File Editing in WordPress Dashboard
 • DDoS Protection
 • Anti-Malware Security and Brute-Force Firewall
 • Cloudflare Install
 • CloudFlare Flexible SSL
 • Full Website Cloud Backup (Google Drive. Dropbox)

Secure Your WordPress Website

Blocking problematic IPs

Aggressive Brute-force prevention

Enforcing strong passwords for all users

Protecting certain core WP system files

PHP execution restrictions

Disable unnecessary access points

Blocking behaviors typical with bots

Cloak many WP stamps
Database adjustments

Secure Your WordPress Website

 1. Setup top security plugin
 2. Hardening it via .htaccess file
 3. SQL injection protection
 4. Brute-force protection
 5. Filter suspicious query
 6. Close all available backdoors in your theme & plugin
 7. Disabled direct PHP Executing, So hackers can’t do anything even if they upload a Shell.
 8. Change default login link

WordPress Security And Recover

 • Secure your admin panel.
 • Hide your Admin URL.
 • Save you from brute Force attacks.
 • Hide Directories for your site so none could check what files you have in Cpanel.
 • Disable file editing without permission so virus codes can’t injected.
 • Solve 404 page not found error for Security.

 

برای شرح ماجرا و دریافت قیمت خدمات با ما تماس بگیرید

راههای تماس و خرید

برای تماس و خرید می توانید از روش های زیر در تماس باشید


ایمیل :mailto:[email protected]

پیامک و تماس: 09357824294

ارتباط از طریق تلگرام : @hubunit

ارتباط از طریق واتس آپ : Click to chat

صفحه مربوط به پرسش و پاسخ اینجا
ما در طول شبانه روز و نهایتا به فاصله دو ساعت پاسخ گوی شما در ایمیل و تلگرام خواهیم بود . پس چنانچه شماره تماس به هر دلیلی پاسخ داده نشد از ایمیل و یا تلگرام استفاده کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X
از برقراری تماس با شما خرسندیم برای ارتباط آنلاین می توانید یک حالت را انتخاب کنید www.642.ir
خوش آمدید
wpChatIcon